fuckyeahhiking:

Descent to the fjord. Lofoten, Norway. norwegianmouse